Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Musím čakať ak "chcem len.....?  

Častým problémom je známa formulácia „ja chcem len“ ... lieky predpísať, poradiť, niečo sa opýtať, prišiel som len pre výsledky krvi ...

Prosím, pokúste sa informácie uvedené v tejto časti chápať ako snahu, ktorej cieľom je ozrejmiť Vám, v ktorých situáciách nie je možné z hľadiska dodržania kvality služieb, Vašej  bezpečnosti , ako aj z hľadiska platných zákonov niektoré veci urýchliť, vykonať bez vyšetrenia a záznamu do zdravotnej dokumentácie.   

Zároveň pri každej situácii máte uvedené, akým spôsobom - postupom pokiaľ to je možné, vieme čakanie eliminovať na minimálnu nevyhnutnú mieru.  ( napríklad využívanie mailovej komunikácie a podobne )

Verte, že aj pre nás je pokojná atmosféra v čakárni a spokojný pacient - klient, základným predpokladom pohodovej atmosféry v práci . Platí však pravidlo, že každý "spokojný uprednostnený pacient"  vygeneruje v čakárni ďalších (takmer vždy všetkých ostatných) nespokojných ...

Preto sme zaradili aj pomerne rozsiahly text ( ako je to s pradím pacientov ? )  o systéme poradia ktoré v záujme efektívneho využitia ordinačnej doby nemôže ísť vždy a presne podľa poradia príchodu do čakárne . 

  

Podradené stránky:

Musím čakať, ak "chcem len predpísať lieky" ?
Musím čakať ak "chcem len informáciu o výsledkoch" ?
Musím čakať ak "chcem len radu " ?
pixel

Prvé vyšetrenie 

Prvé  vyšetrenie

viac info  TU 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel