Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Musím čakať, ak "chcem len predpísať lieky" ?  

 

Kedy naozaj  nemusíte vôbec čakať ? 

 

 

 • Lieky predpísať bez vyšetrenia je možné len v prípade, že sa jedná o liečbu medzi dvoma plánovanými vyšetreniami  a nie je udávaná žiadna zmena zdravotného stavu vyžadujúca prehodnotenie liečby
 • v tomto prípade recept vypíšeme ihneď ako ukončíme vyšetrenie pacienta, ktorý je práve v ambulancii 
 • ak si chcete ušetriť aj toto pár minút trvajúce čakanie, oznámte sestričke telefonicky že máme pripraviť  recept, alebo môžete potrebu predpísania receptu oznámiť aj mailom - zlatos@zdravita.com 

 

 

Kedy nemožno predpísať lieky bez vyšetrenia ? 

 

 

 • Je bežnou  situáciou, že pacient nebol vyšetrený v ambulancii  1-2 roky, v lete začne kýchať a dožaduje sa len predpísania liekov, lebo on „nepotrebuje vyšetrenie a nechce čakať“.
 • Predpis liekov v takomto prípade je možný až po vyšetrení, nakoľko sa mohol zmeniť stav pacienta, môže užívať iné lieky,  resp. mať novozistené iné ochorenia pri ktorých môže dôjsť k vzájomnému pôsobeniu rôznych liekov resp. antialergická liečba musí byť  modifikovaná  pre nové  zistené ochorenie . ( zdravotné hľadisko )

 • Zdravotná poisťovňa ako platiteľ výkonov a liekov vyžaduje aby indikácia na predpis liekov bola jasne vyznačená v zdravotnej  dokumentácii  . Podľa zákona je indikáciou na predpis liekov (okrem záznamu o riadnom vyšetrení ) odporučenie nie staršie ako 6 mesiacov ( posledné vyšetrenie pri ktorom bola liečba odporučená ) 

 • Pokiaľ v dokumentácii  nájde  poisťovňa záznam  starší ako  6 mes.  a nenájde čerstvú indikáciu (vyšetrenie ) považuje to za porušenie pravidiel predpisovania liekov so všetkými dôsledkami pre predpisujúceho lekára  . (právne hľadisko )

pixel

NOVÉ ČÍSLO 

Prechodne z dôvodu

poruchy a preťaženia

ústredne sme mali

zriadené mobilné

číslo ktoré však

aktuálne po výmene 

ústredne už nebude 

aktívne 

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 
NOVINKA 

 • virtuálna ambulancia
 • SMS notifikácie termínov
 • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
Peľové spravodajstvo 

peľové spravodajstvo

Kliknite na mapu

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel