Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

 

 

Čo je atopický ekzém? 

(zdroj: www.atopickadermatitida.sk)

Atopický ekzém je jednou z najčastejších chorôb kože. Presná a jednoznačná príčina jeho vzniku doteraz nebola zistená. Vieme však, že je do značnej miery podmienený dedičnosťou a pri jeho vývoji sa uplatňujú predovšetkým dva faktory – porucha štruktúry kože a atopia. V koži pacientov s atopickým ekzémom je nedostatok niektorých tukových látok, ktoré sú dôležité pre udržiavanie ochrannej bariéry kože proti pôsobeniu látok z vonkajšieho prostredia. Ako atopia sa označuje geneticky podmienená predispozícia k vývoju precitlivenosti (alergie) na rôzne alergény vonkajšieho prostredia.

Medzi najčastejšie faktory vonkajšieho prostredia provokujúce vývoj ekzémových prejavov patria vzduchom šírené alergény (roztoče, pele, vzdušné plesne, rôzne prachy, látky zvieracieho pôvodu) a potravinové alergény (napr. vajíčka, citrusové plody, kakao, orechy, mak, kravské mlieko), ktoré sa do kože dostanú krvným obehom z čreva. Ekzémové prejavy môžu výrazne zhoršovať aj rôzne fyzikálne podnety, vedúce k nealergickému uvoľneniu zápalových látok v koži (mechanické dráždenie, napríklad vlneným oblečením, prehriatie organizmu) a psychické vplyvy. Ochorenie sa zvyčajne prejaví už v prvých mesiacoch života, ale prvé príznaky sa môžu objaviť v ktoromkoľvek veku, v dospelosti však vznikajú už len zriedkavo. Vo väčšine prípadov sa intenzita ťažkostí s vekom zmierňuje, po 15. roku života klinické prejavy u väčšiny pacientov ustupujú, môžu však pretrvať až do dospelosti. Priebeh atopickej dermatitídy je chronický, charakteristický striedaním období výrazných ťažkostí s obdobiami relatívneho pokoja, často však zapálené ložiská na koži pretrvávajú aj veľmi dlho. Lokalizácia ekzémových prejavov sa typicky mení s vekom. U dojčiat býva zápal prítomný najčastejšie na koži líc, u väčších detí postihuje najmä oblasti zhybov končatín (lakťové a podkolenné jamky) a u dospelých čelo, ruky a predkolenia.

Čo je atopický ekzém

Čo je atopický ekzém

 

 

Podradené stránky:

Prevencia a liečba -leták pdf
Rady pri ekzéme
pixel

NOVÉ ČÍSLO 

Prechodne z dôvodu

poruchy a preťaženia

ústredne sme mali

zriadené mobilné

číslo ktoré však

aktuálne po výmene 

ústredne už nebude 

aktívne 

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
Peľové spravodajstvo 

peľové spravodajstvo

Kliknite na mapu

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel