Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

 

Prvé  vyšetrenie  :

Čo  potrebujete  ?

1,  ODPORUČENIE 

  • Na vyšetrenie Vás  odporučí  odosielajúci   lekár   
  • Odporučenie je nevyhnutný  doklad potrebný na to aby sme aby sme mohli  účtovať  vyšetrenie  Vašej  zdravotnej  poisťovni.
  • Ak vyšetrenie žiadate bez  účasti  odporúčajúceho  lekára nie je  hradené poisťovňou  , je  ho možné  realizovať  na  priamu  úhradu  pacientom

2, ČO  MÁ  ODPORUČENIE  OBSAHOVAŤ ? 

Zákon  presne   definuje   obsah  odporučenia  576/2004 Z.z. 

§ 8

Ambulantná starostlivosť

 (4) Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár (ďalej len „lekár špecialista“) alebo zdravotnícky pracovník8) s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, súčasťou takého odporúčania je výpis zo zdravotnej dokumentácie [§ 24 ods. 1], rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.

§ 24

Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

 (1) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem údajov uvedených v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i)

 a) chronologický opis vývoja zdravotného stavu,

 b) prehľad o doterajšej liečbe,

 c) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,  (výsledky  vyšetrení   laboratórnych , konziliárnych  atď.) 

 d) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

 

 

3, AKO  SA OBJEDNÁTE  ? 

Objednať sa môžete:

  • Osobne  u zdravotnej sestry
  • Telefonicky   033  5953 414 
  • Cez  portál  medikarta.sk   (  hradíte poplatok prevádzkovateľovi portálu )   

Ak  sa  objednávate cez  medikarta.sk   u vstupného   vyšetrenia  nerezervujte   termín   12,20  v stredu   a 14,20  ostatné    dni   a to  vzhľadom  k potrebnému   času  na  vstupné  vyšetrenie  .

pixel

Prvé vyšetrenie 

Prvé  vyšetrenie

viac info  TU 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel