Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Vstupné vyšetrenie  

Potrebné údaje a doklady k vyšetreniu

Aktuálne je opäť zavedená povinnosť odporučenia, takže bez neho nie je možné poskytnúť ošetrenie na úhradu  zdravotnej  poisťovne .

Na vstupné vyšetrenie Vás odporučí Váš obvodný lekár,  prípadne   iný  odborný  lekár .

Je vhodné ak  odosielajúci lekár posúdi Váš zdravotný stav, zrealizuje základné laboratórne vyšetrenia a s podozrením na určitú diagnózu Vás odošle na imunologicko-alergologické vyšetrenie. Jeho názor,  správa o Vašom  zdravotnom stave nám výrazne zlepší orientáciu vo Vašom zdravotnom probléme.

V prípade, že sa jedná o opakované Herpesy (zimy), afty, plesňové ochorenia, či opakované bradavice, alebo moluská sú potrebné ešte podrobnejšie laboratórne vyšetrenia, ktoré zrealizujeme priamo na našej ambulancii ešte pred vstupným vyšetrením.

Vstupné vyšetrenie obsahuje podrobnú anamnézu:

  • Rodinnú anamnézu. Údaje o ochoreniach rodičov, súrodencov, starých rodičov, strýkov a tiet.
  • Osobnú anamnézu. Údaje o narodení, dĺžke dojčenia, doterajších ochoreniach, výskyte ekzému, o doterajších pobytoch v nemocnici, o sledovaní v iných odborných ambulanciách.

  • Alergickú anamnézu. Údaje o známej alergii na lieky potraviny či akúkoľvek inú identifikovateľnú látku

  • Terajšie ochorenie. Čo najpodrobnejšie údaje o súčasných zdravotných obtiažach, časové a priestorové súvislosti, doterajšie vyšetrenia a liečba.

Priemerná časová náročnosť vstupného vyšetrenia je cca 20 až 30 minút. Na vstupnom vyšetrení sa na základe dostupných údajov dohodneme na ďalšom postupe, ktorý môže zahŕňať aj doplňujúce vyšetrenia, testovanie, prípadne konziliárne vyšetrenia na iných ambulanciách. Konečnú diagnózu a správny liečebný postup je možné stanoviť len u niektorých prípadov hneď pri prvom vyšetrení. U množstva ochorení je to možné až po spomínaných doplňujúcich vyšetreniach.

pixel

Prvé vyšetrenie 

Prvé  vyšetrenie

viac info  TU 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel