Kde sme | Mapa webu | i-net    
  
MUDr. Andrej Zlatoš

Vitajte na našich stránkach!  


 

Vzhľadom k epidemickej situácii

Pracujeme   v štandardnom režime pre 

tých čo nemajú  príznaky  ochorenia  DC  ,

nie  sú v karanténe, neboli v kontakte 

s osobou  ktorá je  COVID  pozitívna

alebo má podozrenie  na  COVID . 

 

Stále   platia  štandardné postupy

v čase pandémie :

 

Na vyštrenie  prichádzajte  len v  nevyhnutnom 

počte , neberte so sebou  súrodencov ,  manžela či

členov rodiny -  pobyt v  čakárni  a  na  ambulancii 

je rizikom ktorému mu ich zbytočne vystavíte .  

 

Ak ste boli v kontakte s osobou s podozrením, alebo

s potvrdeným ochorením COVID19 a plánujete prísť 

na vyšetrenie -  KONTAKTUJTE nás aj v prípade

neprítomnosti príznakov infekcie dýchacích  ciest

pred  plánovanou  návštevou TELEFONICKY ! 

 

Ak sa u Vás vyskytnú ťažkosti - horúčka, kašeľ,

sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy,

 únava, ktoré môžu byť prejavom ochorenia

COVID19, taktiež nás kontaktujte, aby sme

zvážili stav a prípadne zmenili termín

vyšetrenia. V tomto prípade bez telefonického

 dohovoru nenavštívte prosím ani žiadneho

 iného  lekára -  ohrozíte tak spolupacientov

v čakárni aj zdravotnícky  personál .

 


 

 

 

Najdôležitejšie  je  aby ste pri podozrení na infekciu Corona vírusom  

neprišli svojmu  lekárovi , do nemocnice alebo na pohotovosť priamo

bez predchádzajúceho  upovedomenia príslušných orgánov !!! 

Môžete tým ohroziť všetkých u lekára čakajúcich spolupacientov !!! 

Pri podozrení  kontaktujte svojho lekára, alebo regionálny úrad

verejného zdravotníctva ktorý Vás bude navigovať  a v prípade

vážneho podozrenia Vám  zabezpečí aj transport  do  zdravotníckeho

zariadenia , v ktorom sa musia na Váš  príchod  pripraviť. 

 

KONTAKTNÉ ČÍSLO TRNAVA - 0905 903 053

Objednajte sa na vyšetrenie z pohodlia domova cez internet
SMS notifikácia termínov 
virtuálna ambulancia 
a mnoho ďalšieho ... viac...

 

Prajem  Vám pekný deň, bez alergie a choroby, plný dobrej nálady a radosti z plného zdravia.

Dovoľujem si Vám predstaviť druhú verziu našej internetovskej prezentácie, ktorej cieľom je informovať Vás o našich službách, poskytnúť potrebné informácie, ktoré Vám uľahčia orientáciu v problematike alergie a porúch obranyschopnosti a navigujú Vás správnym smerom aj pri potrebe poskytnutia zdravotnej starostlivosti či už na našom pracovisku, alebo u kolegov v spolupracujúcich odboroch.

Môžete si pozrieť ordinačné  hodiny, informáciu o tom kedy nepracujeme, či  už z dôvodu choroby, alebo plánovanej dovolenky, informácie o spôsobe objednávania, približnej časovej náročnosti jednotlivých vyšetrení a ošetrení, nájdete informácie o kategorizácii liečiv, odkazy na stránky o alergii určené pre laickú verejnosť a mnoho ďalšieho.

Verím, že naša komunikácia sa  týmto projektom zlepší k obojstrannej spokojnosti.

Váš   

MUDr. Andrej Zlatoš

pixel

Prvé vyšetrenie 

Prvé  vyšetrenie

viac info  TU 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel