Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Kontrolné vyšetrenie  

Kontrolné vyšetrenie, je vyšetrenie naplánované pri predchádzajúcom vyšetrení. V prípade, že je vyšetrenie naplánované na našej ambulancii a termín je dodržaný, nie je potrebné odporučenie od obvodného lekára . 

Časová náročnosť sa pohybuje na úrovni cca 10 až 20 min. v závislosti od diagnózy a zložitosti anamnézy.

pixel

Prvé vyšetrenie 

Prvé  vyšetrenie

viac info  TU 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel