Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie v Trnave  

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie v Trnave funguje pod týmto názvom od roku 2001 po prechode do priameho zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami ako  samostatný subjekt. Pred rokom 2001 má naše pracovisko taktiež  dlhoročnú  históriu. Do roku 1997 prevádzkoval túto ambulanciu pod názvom Pneumoalergologická ambulancia skúsený pediater a vynikajúci kolega MUDr. Ján Tomašovič a v rokoch 1997 až  2001 fungovala ambulancia pod  gesciou FNsP v Trnave ako Pneumoalergologická  ambulancia. Po organizačných  zmenách a zmenách  v atestačných  náplniach jednotlivých odborov sa zosúladil názov ambulancie s oficiálnym  názvom  odboru— klinická imunológia a alergológia . Od  septembra roku 2001 sa pracovisko odčlenilo od  FNsP v Trnave a vzniklo súčasné Zmluvné zdravotnícke  zariadenie, Ambulancia klinickej imunológie  alergológie.

 

Personál v našej ambulancii

 

MUDr. Andrej Zlatoš

Narodený v roku 1969 v Trnave v rodine lekára Richarda a Ľudmily, rodenej Kubalovej, rehabilitačnej sestry. Po absolvovaní Gymnázia Jána Hollého v Trnave štúdium na  LFUK v  Bratislave ktoré ukončuje v roku 1993. Od októbra 1993 pracuje ako sekundárny lekár na detskom oddelení,  neskôr Detskej Klinike  FNsP v Trnave. V  roku 1996 úspešne absolvuje atestáciu v  odbore Detské lekárstvo. V rokoch 1996 až 2001  pracuje čiastočne na detskej klinike ako  sekundárny lekár ako Vedúci lekár Detského  domova pre deti do 3 rokov a  ako  Vedúci lekár Denného detského respiračného  sanatória. V roku 2001 po absolvovaní atestácie v odbore Klinická imunológia a alergológia ukončuje pracovný pomer s FNsP v Trnave a zahajuje prevádzku NZZ Ambulancie klinickej imunológie a alergológie. V roku 2009 je menovaný dekrétom MZSR za krajského odborníka pre Klinickú imunológiu a alergológiiu a od roku 2009 zastáva post predsedu  sekcie  Klinickej imunológie  Asociácie súkromných  lekárov  SR.

 

Lívia Dobišová

Narodenáv roku 1968 v Trnave. V roku 1986 ukončuje štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Od roku 1987 pracuje na detskom oddelení,  neskôr Detskej Klinike  FNsP v Trnave. Od roku 1998 pracuje na Pneumoalergologickej ambulancii FNsP v Trnave a od  roku 2001 na súčasnom pracovisku.

 

 

 

Foto ambulancie

pixel

NOVÉ ČÍSLO 

Prechodne z dôvodu

poruchy a preťaženia

ústredne sme mali

zriadené mobilné

číslo ktoré však

aktuálne po výmene 

ústredne už nebude 

aktívne 

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
Peľové spravodajstvo 

peľové spravodajstvo

Kliknite na mapu

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel