Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Musím čakať ak "chcem len radu " ?  

  • Situácia chcem sa poradiť, niečo opýtať je neodhadnuteľná čo do časovej náročnosti. Ak sa jedná  o radu pri ktorej je prítomný pacient ktorého sa rada dotýka ( teda ste aj s dieťaťom, alebo sa pýta samotný pacient ) tak u 90%  prípadov je potrebné aj  vyšetrenie aspoň v rozsahu kontrolného vyšetrenia!  Ak sa chce poradiť rodič bez dieťaťa tak aj rada je zdravotný výkon  presne definovaný v katalógu  výkonov: „ Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom. Výkon pod kódom 1 nemôže  vykazovať súčasne s inými výkonmi. „Takže aj taká vec ako rada musí byť zadokumentovaná v zdravotnom zázname, takže čo si povieme musíme následne aj  zapísať nakoľko  všeobecné zmluvné podmienky presne definujú povinnosti lekára : „. Po poskytnutí zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný zaznamenať všetky výkony a vyšetrenia v zdravotnej dokumentácii...... To znamená, že z právneho aj praktického hľadiska keď sa 5 minút rozprávame tak to obsahuje pred samotnou komunikáciou aspoň  minútku  dve pohľad do predchádzajúcich starších záznamov, potom samotnú  komunikáciou a ďalšie 2-3 minútky na záznam do dokumentácie . ( mimochodom  podľa rady sa zariadite a my musíme vedieť čo sme Vám poradili aby sme účinnosť opatrení obsiahnutých v rade vedeli  vyhodnotiť )  Ako vidíte  8-10 minút je asi minimálny čas potrebný aj to „ len ...“ 
  • V záujme čo najvyššieho komfortu, prosím využívajte komunikáciu mailom aj v takýchto prípadoch. Po posúdení problému sa dohodneme či vyžaduje kontrolu, alebo si  len napíšeme ako postupovať a my si komunikáciu mailom skopírujeme do zdravotnej dokumentácie .
pixel

NOVÉ ČÍSLO 

Prechodne z dôvodu

poruchy a preťaženia

ústredne sme mali

zriadené mobilné

číslo ktoré však

aktuálne po výmene 

ústredne už nebude 

aktívne 

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
Peľové spravodajstvo 

peľové spravodajstvo

Kliknite na mapu

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel