Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Monitorovanie v peľovej sezóne  

 

Monitorovanie  v peľovej sezóne je dôležité pre  správnu orientáciu v  kauzálnych ( príčinných ) vzťahoch  alergie.  Princípom je pravidelné značenie ( raz  za 10 dní )  úrovne Vašich  alergických  obtiaží  do  jednoduchého  kalendára  vo forme   tabuľky  . Po sezóne nám   tieto  Vaše záznamy  dovolia  presnejšie  určiť  Váš   kauzálny  alergén a tým  predpovedať   priebeh  nasledujúcich  sezón .

Určenie  kauzálneho  alergénu  je  tiež nevyhnutné  pri  výbere Alergénovej  imunoterapie  ( peľové  injekcie  alebo  kvapky   )  a odporučení  režimu  v peľovej  sezóne  .

 

 Kalendárik  na  stiahnutie 

 

pixel

Prvé vyšetrenie 

Prvé  vyšetrenie

viac info  TU 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel