Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Ako je to s poradím pacientov?  

 

Informácie uvedené v tejto časti majú za cieľ ozrejmiť Vám, naše rozhodovanie sa pri  určovaní poradia pacientov.  

Vo všeobecnosti platí, že sú objednaní pacienti vybavovaní podľa poradia, v ktorom sa dostavili do čakárne . Sú však situácie, kedy poradie musíme upraviť pre príchod akútneho pacienta, pre potrebu odberu biologického materiálu, ktorého prevzatie laboratóriom je časovo limitované a podobne ....   

Náhodných neobjednaných pacientov  sa  snažíme  vtesnať medzi  objednaných.Ak by sme  aj týchto  brali podľa poradia ako sa  dostavili , stratilo  objednanie sa na deň  zmysel. 

Verte, že aj pre nás je pokojná atmosféra v čakárni a spokojný pacient - klient, základným cieľom a predpokladom pohodovej atmosféry v práci . Platí však pravidlo, že každý "spokojný uprednostnený pacient"  vygeneruje v čakárni ďalších (takmer vždy všetkých ostatných) nespokojných , preto si myslíme že objasniť niektoré situácie môže byť len prínosom .

Našou snahou je  manažovať  poradie  tak, aby sme  čo  najefektívnejšie využili ordinačnú dobu pričom do našej práce vstupujú často nepredvídateľné okolnosti najmä vo forme  akútnych prípadov, ktorých  počet v danom  dni ako aj čas príchodu nie je  možné  vopred odhadnúť. 

 

 

  Prvou kategóriou je predpokladaná závažnosť stavu 

 • posúdenie závažnosti stavu je objektívne vtedy,  ak Vás pošle obvodný lekár, ktorý Vás vyšetril a po zhodnotení  stavu nám telefonicky oznámi, že za 5 minút nám zaklope pacient XY a jeho stav vyžaduje okamžité ošetrenie . V tomto prípade, Vás čakáme s "otvorenými dverami"
 • Označenie „statim“ na žiadanke obvodného lekára znamená, že pacienta nemáme objednávať na neskorší termín ( nasledujúce dni) . Ak je žiadanka statim staršia ako 2-3  dni stráca už svoj hlavný zmysel 
 • Žiadanka neoznačená "statim" znamená,  že sa jedná o žiadosť o objednanie na vyšetrenie na bežný, voľný termín.   
   
 • Pokiaľ posudzujete „akútnosť“ stavu sami, (bez vyšetrenia obvodným lekárom) je dobré telefonicky skonzultovať situáciu, aby sme pri príchode do čakárne už vedeli ako sa  zariadiť . Paradoxné je, že podľa našich skúseností ťažšie prípady si často ticho sadnú a ani sa neohlásia sestričke pokiaľ nepríde na nich poradie a naopak najagresívnejšie sa dožadujú prednosti pacienti v lepšom zdravotnom stave alebo takí, čo  prišli  "len  na predpis liekov" alebo "len sa chcú poradiť"  . Kedy sme naozaj oprávnení predpísať lieky bez vyšetrenia  nájdete  tu ...
   
 • Osobitnou kapitolou sú deti do jedného roka a deti so zdravotným postihnutím, ( imobilné, autistické deti  ... ) ktoré sa snažíme uprednostniť z pochopiteľných dôvodov .

 

 

V záujme plynulosti práce aj podľa  predpokladanej  časovej náročnosti ošetrenia......

 

 • Jednoducho povedané,  jednotlivých pacientov  ( časové bloky, ktoré si vyžaduje ich  ošetrenie )  sa snažíme vyskladať tak, aby vznikali minimálne prestoje, čo je niekedy sprevádzané zmenou prirodzeného poradia : 

Iste ste zaregistrovali, že niektoré úkony sú „rozdelené“ -   napríklad testy sa najprv nanesú na ruku a odrátavajú o 15-20 minút, spirometria  po inhalácii liekov na roztiahnutie priedušiek sa realizuje s určitým časovým odstupom od aplikácie lieku, pričom v tomto „medzičase“ sa snažíme zrealizovať úkony, ktoré sa dajú „stihnúť“  . Ak je napríklad po nanesení testov v poradí  pacient na vstupné vyšetrenie a hneď po  ňom pacient na kontrolné vyšetrenie je jasné, že v prípade striktného dodržania poradia by sme museli prerušiť vstupné  vyšetrenie ( do  15 minút ho  nestihneme ) zavolať pacienta na odrátanie testov vyhodnotiť testy a až potom dokončiť vstupné  vyšetrenie . To prináša  jednak  pendlovanie pacientov dnu a von z ambulancie, ale najmä narušenie kontinuity medicínskeho  uvažovania keď „skáčete“ z jedného problému do druhého čo znižuje kvalitu poskytovaného ošetrenia . Preto  považujeme za lepšie v čase do odrátania testov zrealizovať výkony, o ktorých sa dá predpokladať, že nie sú časovo náročnejšie ako čas, ktorý máme k dispozícii ( podanie injekcie, krátka kontrola ...) a potom v jednom neprerušenom časovom bloku sa venovať nasledujúcemu pacientovi.
 

 • V prípade uvedenom vyššie môžeme postupovať aj tak, že striktne dodržíme poradie a čakáme do dorátania testov a po tomto úkone budeme v „dodržanom“ poradí  pokračovať. Výsledkom však bude celkovo zvýšený čas čakania na ošetrenie. 
pixel

Prvé vyšetrenie 

Prvé  vyšetrenie

viac info  TU 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
NOVINKA 

 • virtuálna ambulancia
 • SMS notifikácie termínov
 • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel