Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

 

ALERGÉNOVÁ IMUNOTERAPIA

-

 

Ako ideálny doplnok symptomatickej liečby pomocou liekov predstavuje jedinú metódu prevencie a liečby alergického ochorenia. Desenzibilizačná liečba teda umožňuje predísť vystupňovaniu alergie, napríklad prechodu alergickej rinitídy postupom času do astmy (pozri symptómy), a vyhnúť sa komplikáciám (vzniku precitlivenosti na ďalšie látky alebo mnohonásobnej senzibilizácie).

Jej účinok spočíva v znížení vnímavosti pacienta na alergén. Postupnou úpravou imunitnej odpovede na tento alergén desenzibilizačná liečba zamedzí výskytu alergickej odpovede.


Desenzibilizačná liečba, ktorá dlho vychádzala zo skúseností, sa stala v  posledných niekoľkých rokoch predmetom hodnotenia radu kontrolovaných vedeckých štúdií, ktorých cieľom bolo potvrdiť jej účinnosť a vypracovať presný rámec liečby. 

V roku 1998 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uznala liečebný prínos tejto terapie, čo predstavuje dôležitý moment tohto procesu. Na základe konsenzu najuznávanejších medzinárodných odborníkov boli vydané zásady správnej praxe špecifickej imunoterapie, týkajúcej sa indikácií a liečebných metód.

 

 

Špecifická imunoterapia tvorí základ liečby alergie.
 
Ako ideálny doplnok symptomatickej liečby pomocou liekov predstavuje jedinú metódu prevencie a liečby alergického ochorenia. Desenzibilizačnej liečba teda umožňuje predísť vystupňovaniu alergie, ako napríklad takému prípadu, kedy alergická rinitída v priebehu času prerastie v astma (pozri symptómy), a vyhnúť sa komplikáciám (vzniku precitlivenosti na ďalšie látky alebo mnohopočetné senzibilizáciu).

Jej účinok spočíva v znížení vnímavosti pacienta voči alergénu: postupnou úpravou imunitnej odpovede na tento alergén desenzibilizačnej liečba zamedzí výskytu alergickej odpovede.

Ako desenzibilizácia funguje?

Desenzibilizácia prebieha v dvoch fázach:

       • Iniciálna liečba spočíva v podávaní postupne sa zvyšujúcich dávok alergénu.

       • Udržiavacia liečba spočíva v pravidelnom a dlhodobom (min. 3 roky) užívania príslušné dávky alergénu.


  Ako liečba vyzerá?

Alergológ je jedinou osobou, ktorá je spôsobilá predpisovať túto formu liečby a dohliadať na jej priebeh. Desenzibilizačnej liečba vyžaduje dôkladnú znalosť alergického ochorenia. Desenzibilizačnej postup zahŕňa rôzne fázy rozdelené do dlhšieho časového obdobia (troch až piatich rokov).Podávanie liečebného alergénu je možné dvoma spôsobmi:

 

Subkutánne podanie: alergén je aplikovaný subkutánnou (podkožnou) injekciou do hornej oblasti ramena medzi lakťom a ramenom. Injekcie sú bezbolestné a musí byť aplikované alergológom (aspoň v počiatočných fázach liečby). Po injekcii nasleduje 30-minútové sledovanie pacienta v ordinácii lekára alebo na klinike.
 

Sublingválna podania: tento spôsob podania sa rozšíril až nedávno, ale jeho výsledky sú podobné ako u podanie subkutánnou injekciou. Podanie alergénu prebieha doma, ráno pred raňajkami, tak, že sa alergén ve formě kvapiek alebo tabliet aplikujú priamo pod jazyk a nechajú sa tam pôsobiť 2 minúty. Na dosiahnutie optimálnej účinnosti liečby je nutné dodržiavať predpísaný režim liečby.

 

 

pixel

NOVÉ ČÍSLO 

Prechodne z dôvodu

poruchy a preťaženia

ústredne sme mali

zriadené mobilné

číslo ktoré však

aktuálne po výmene 

ústredne už nebude 

aktívne 

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
Peľové spravodajstvo 

peľové spravodajstvo

Kliknite na mapu

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel