Kde sme | Mapa webu | i-net  
 
  
MUDr. Andrej Zlatoś

Potrebujem odporučenie?  

Aktuálne je opäť zavedená povinnosť odporučenia, takže bez neho nie je možné poskytnúť ošetrenie na úhradu zdravotnej  poisťovne s výnimkou akútneho stavu .

Na vstupné vyšetrenie Vás odporučí Váš obvodný lekár,  prípadne   iný  odborný  lekár .

Odporučením  podmieňuje zdravotná poisťovňa úhradu za ošetrenie. Odosielajúceho  lekára musíme poisťovni vykázať a poisťovňa je oprávnená  túto skutočnosť aj kontrolovať. 

Táto administratívna časť  však nie je hlavným  zmyslom odporučenia . Tým je predovšetkým informácia obvodného lekára pre špecialistu o vašom zdravotnom stave, informácia o doteraz realizovaných vyšetreniach a "pracovná diagnóza" teda názor obvodného lekára na aké ochorenie má podozrenie. 

Je teda veľkým prínosom ak  odosielajúci lekár posúdi Váš zdravotný stav, zrealizuje základné laboratórne vyšetrenia a s podozrením na určitú diagnózu Vás odošle na imunologicko-alergologické vyšetrenie. Jeho názor,  správa o Vašom  zdravotnom stave nám výrazne zlepší orientáciu vo Vašom zdravotnom probléme.

 

Kedy výmenný lístok  potrebujete : 

 

  • pri plánovanom vyšetrení prvý krát na našej ambulancii  
  • pri vyšetrení mimo plánovaných kontrol
  • v prípade, že vás obvodný lekár odosiela s podozrením na nové doteraz u nás neriešené ochorenie a to aj v prípade, že ste u nás sledovaný s inou diagnózou

                 - tu je dôležitejšia správa obvodného lekára s realizovanými vyšetreniami ako administratívna stránka

 

Kedy výmenný lístok  nepotrebujete : 

  • ak sa jedná o vyšetrenie vopred naplánované na našej ambulancii ( plánovaná kontrola ) 
  • ak sa jedná o náhlu zmenu zdravotného stavu ( zákon definuje "v posledných 24 hodinách" ) 

 

pixel

Prvé vyšetrenie 

Prvé  vyšetrenie

viac info  TU 

 
ZAMERANIE 

ambulancia je

zameraná na deti

a dorast 

 
NOVINKA 

  • virtuálna ambulancia
  • SMS notifikácie termínov
  • výber termínu cez internet

viac informácií....        

 

 
GDPR  

Od mája 2018 platí

smernica GDPR EU 

o ochrane osobných údajov

poučenie....

 

pixel
pixel
psoit design Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky Úvodná stránka Zdravita, združenie ambulantných lekárov Zdravita, združenie ambulantných lekárov psoit design MUDr.Andrej  Zlatoš Zdravita, združenie ambulantných lekárov Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
pixel pixel